Kontakt


Kontaktinformasjon for Undringsfabrikken AS/ Barnehageaktiviteter.no

- For generelle hendvendelser: post@barnehageaktiviteter.no


Mats R. Kristiansen:
Mats er utdannet førskolelærer med fordypning i "Outdoor education and experiential learning".
Han har 55% stilling som styrer og pedagogisk veileder i en barnehage,
samtidig som han holder på å fullføre sin mastergrad innenfor
barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

(+47) 48 17 51 31
post@barnehageaktiviteter.no

Nicolay S. Hagen:
Nicolay er utdannet førskolelærer med fordypning i "Outdoor education and experiential learning".
Han har 100% stilling som førskolelærer i en friluftsbarnehage.

(+47) 95 81 70 00
post@barnehageaktiviteter.no


Våre samarbeidspartnere

Ida Anne Ljunggren

Ida Anne
er utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.
Hun har 100% stilling som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling.