Om tjenesten

Hei, velkommen til Barnehageaktiviteter.no!

 

Her inne vil du finne en rekke idéer og aktivitetsplaner til ditt arbeid i barnehage eller med barn generelt. Vår idé er å samle flest mulig aktivitetsplaner for enhver faglig situasjon i samspill med barn i barnehagen. Mange barnehagelærere opplever en hverdag hvor de ikke får tid til den viktige skriftlige planleggingen og dokumentasjonen fordi det er begrenset tid som må prioriteres på mange ulike områder. Planleggingen blir gjerne utført alene, uten noen skriftlig plan som kan synliggjøre for de ansatte og for foreldre/foresatte hva barna erfarer, opplever, får kunnskaper om og lærer i barnehagen.

Ved å benytte deg/dere av barnehageaktiviteter.no kan du enkelt skrive ut en aktivitetsplan som du kan benytte deg av selv, eller du kan velge å delegere aktiviteter til personalet. Aktivitetsplanen viser utstyrsliste, gjennomførelse og tips, og knytter aktiviteten til mål fra rammeplanens fagområder.

Vi jobber dedikert og kontinuerlig med å utvikle nytt innhold til dere som brukere. Som medlem kan du sende inn dine forslag til planer og aktiviteter, og bidra til å utvikle en felles faglig plattform for alle barnehager i Norge.

I barnehagen skjer det mange former for lek og aktivitet i løpet av dagen, hver eneste dag. Barnehagen er en faglig instans hvor det er krav til pedagogisk kvalitet og innhold fra barnehagen åpner til barnehagen stenger. Som medlem hos oss kan du enkelt synliggjøre alle de hverdagssituasjonene og aktivitetene som skjer i løpet av året. Alle barn i barnehager leker diverse leker både ute og inne, for eksempel stiv heks, sandkasselek eller at de tegner ved et bord. Men hvor er det skrevet noe om hvorfor barna skal få gjøre dette i barnehagen? Det er vår oppgave som en faglig instans å synliggjøre barnehagens kompetanse og øke vår status som profesjon. Som medlem hos oss kan du enkelt få til nettopp dette.

Barnehageaktiviteter.no eies og drives av Undringsfabrikken AS som ble opprettet i 2016. Vi er et innovativt og nytenkende firma bestående av to engasjerte pedagoger som ønsker å skape en felles plattform for alle barnehager i Norge og styrke barnehagenes kompetanse, samtidig som vi ønsker å heve barnehagens status utad ved å synliggjøre den tause kunnskapen som ligger i hver enkelt barnehage. Dette er noe vi må gjøre felles og tilgjengelig for alle, slik at vi sammen kan bidra til synliggjøring av profesjonens tause kunnskap og kompetanser!